Radio klub Cerkno S50E

Radio klub Cerkno

Skimmer spoti na S50CLX

27. februarja 2020
Objavil: s50u

SPREJEMANJE SKIMMER SPOTOV IZ RBN OMREŽJA NA S50CLX DXSPIDER CLUSTRU IN PRIMER FILTRIRANJA SPOTOV

Danilo S50U (s50u@hamradio.si) Feb. 2020 rev. 0.1
Navodila v datoteki za printanje

Na S50CLX DXSpider Clustru telnet://s50clx.infrax.si:41112 sem ob običajnih cluster spotih omogočil sprejemanje tudi skimmer spotov, ki so s strani slovenskih postaj posredovani v Reverse Beacon Network omrežje. Največ slovenskih skimmer postaj je aktivnih ob tekmovalnih koncih tedna. Pred definiran skimmer filter zna do nas posredovati spote po MODE in sicer za vrste dela CW, RTTY, FT4, FT8 lahko pa vklopimo sprejemanje tudi več različnih MODE istočasno. Sicer ne vidim smisla zakaj bi v CW tekmovanju radi spremljali tudi FT8 spote vendar je možnost sprejemanja več različnih MODE istočasno omogočena. Vir S50CLX skimmer spotov je centralni reverse beacon strežnik.

V S50CLX primeru ločimo filtriranje spotov na dva sklopa in sicer filter za skimmer spote ter filter za cluster spote. Sprejemanje skimmer spotov vklopimo z ukazom SET/SKIMMER mode1 mode2 za izklop skimmer spotov pa uporabimo UNSET/SKIMMER ukaz.

SKIMMER filtriranje spotov

Primer: SET/SKIMMER CW

Z ukazom vklopimo sprejemanje vseh CW skimmer spotov kateri so posredovani v reverse beacon omrežje s strani slovenskih skimmer postaj. Ob uspešnem vklopu filtra dobimo potrdilo:

Filter 0 updated for S50U.pl
S50U de S50CLX 20-Feb-2020 1101Z dxspider >

Preverimo skimmer filter s SH/FILTER ukazom. Filter 0 bo blokiral vse skimmer spote razen spotov ki v polju za informacijo vsebujejo CW, spot pa je v RBN omrežje posredovan od skimmer postaje ki se nahaja v Sloveniji (Dxcc: 335 Slovenia-S5).

Primer: SH/FILTER

S50U : spots
filter0 reject origin sk1mmr and not (info cw and by_dxcc 335)
S50U de S50CLX 20-Feb-2020 1102Z dxspider>

“Filter 0” je vedno odgovoren za shranjevanje skimmer filtra, ko ga prožimo bo prejšnja nastavitev prepisana. Če iz CW preklopimo v RTTY enostavno izvršimo ukaz SET/SKIMMER RTTY in filter bo izklopil CW spote ter vklopil sprejemanje RTTY spotov. Za sprejem skimmer spotov dveh različnih MODE istočasno vklopimo MODE ločena s presledkom. Primer: SET/SKIMMER FT8 FT4

Ker trenutna različica DXSpider cluster programa ne podpira SSID -# poslan iz RBN omrežja ga pošiljatelju spota sistem izreže. Primer prispelih skimmer spotov na S50CLX v tem primeru izgleda kot:

DX de S50ARX:   7044.9    RJ7J      RTTY CQ                2118Z
DX de S50ARX:   7017.9    OP5K      CW 46 dB 23 WPM CQ 2119Z
DX de S50U:     7047.5    DL7VAR    FT4  -17 dB CQ    2119Z
DX de S50U:     3573.0    TA1NGE    FT8  -13 dB CQ    2119Z
DX de S50U:     5352.0    9G2HO     CW 21 dB 25 WPM CQ 2120Z

Če skimmer spotov ne želimo sprejemati več jih izklopimo z ukazom: UNSET/SKIMMER

CLUSTER filtriranje spotov

Spot filter je pravilo ali več pravil kjer uporabnik sam določa kateri specifični spoti mu bodo posredovani. Ta nastavljiva pravila so shranjena na S50CLX clustru z drugimi uporabniškimi podatki. Osnovne vrste filtrov so »ACCEPT«, »REJECT« in »CLEAR«. Preverimo že postavljene filtre na S50CLX z ukazom SH/FILTER. V primeru, da nam filtri ne ustrezajo več jih izbrišemo z ukazom CLEAR/SPOT # kjer je # številka filtra. »filter0« je rezerviran skimmer filter ostali so cluster filtri, primer:

SH/FILTER

S50U : spots
filter0 reject origin sk1mmr
filter1 reject freq 6m
filter2 reject by_zone 3,4,5
S50U de S50CLX 21-Feb-2020 1032Z dxspider>

Že postavljeno pravilo cluster filter1 ki zavrača vse 6m spote od 50000 do 52000 kHz in filter2 ki zavrača spote od spotiranih postaj ki so locirane v CQ ZONE 3,4,5 izbrišemo z ukazoma:

CLEAR/SPOT 1
CLEAR/SPOT 2

Primer filtriranja spotov na S50CLX clustru.

S50U : spots
filter0 reject origin sk1mmr and not (info ft4 and by_dxcc 335)
filter1 reject freq warc
filter2 reject freq vhf and freq uhf
filter3 reject on hf/ssb
filter4 reject info ft8
filter5 accept by_zone 14,15,16

S50U de S50CLX 21-Feb-2020 1321Z dxspider >

Razlaga:

»filter0« je skimmer filter in nam posreduje vse FT4 skimmer spote skimmer postaj iz Slovenije. Cluster »filter1« zavrača vse spote na WARC bandih (60m, 30m, 17m, 12m), »filter2« zavrača vse spote na področju VHF (6m, 4m, 2m, 220) in področju UHF (70cm in 23cm), »filter3« zavrača vse spote na segmentu frekvenčnega pasu na KV/SSB, »filter4« zavrača vse spote ki nosijo v polju za informacijo FT8, »filter5« pa nam posreduje vse ostale spote ki niso zavrnjeni po prejšnjih pravilih in so spotirani v Evropi (ZONE 14,15,16). Zgornji primer filtrov velja tako za skimmer kot za cluster spote! Glede na zgornji primer bi prožili filtre s spodnjimi ukazi iz ukazne vrstice vašega telnet klient programa:

REJECT/SPOT 1 FREQ WARC
REJECT/SPOT 2 FREQ VHF AND FREQ UHF
REJECT/SPOT 3 FREQ HF/SSB
REJECT/SPOT 4 INFO FT8
ACCEPT/SPOT 5 BY_ZONE 14,15,16

Definiramo lahko do 9 filtrov. Podrobnejša dxspider navodila filtriranja si lahko preberete na spletni povezavi http://wiki.dxcluster.org/index.php/DXSpider_Filtering_Manual*

Novice

S50U skimmer in S50C

Skupina znanstvenikov pod vodstvom dr. Črtomirja Podlipnika iz Fakultete za ...

S500E Special Event

Members of the Radio Club Cerkno will be active as ...

Skimmer spoti na S50

SPREJEMANJE SKIMMER SPOTOV IZ RBN OMREŽJA NA S50CLX DXSPIDER CLUSTRU ...

Pol milijona QSO s S

Cerkno kot lokacija je prav gotovo taka, da ni naklonjena ...

Zahvala upravi ETA C

Člani Radio kluba Cerkno se iskreno zahvaljujemo upravi podjetja ...

Translate »