Radio klub Cerkno S50E

Radio klub Cerkno

Tale zaplet smo sicer hoteli rešiti interno, po zadnjem sklepu UO ZRS, s katerim dokončno daje vsa pooblastila tekmovalni komisiji KVP, pa je zadeva očitno zaključena.

Da pojasnim za kaj se je šlo: Tako kot prejšnja leta, smo člani radiokluba tudi letos prijavili rezultate v kategorijo Radioklubi. Po res dolgem čakanju, da so se objavili rezultati pomladanskega dela, smo ugotovili, da kar nekaj rezultatov naših članov manjka, na kar smo opozorili tekmovalno komisijo*. *opozorili smo s52aa, za katerega sklepamo, da je član tekmovalne komisije, saj nikjer ni mogoče najti sklepa o imenovanju tekmovalne komisije s strani ZRS, kljub prošnji na ZRS, tega podatka nismo dobili. S52AA je našo prošnjo zavrnil z obrazložitvijo, da gleda plačnike kotizacije ZRS in ne upošteva članske liste radiokluba, kljub jasno napisanemu pravilu, ki v VIII. točki nedvoumno pravi:

“KATEGORIJA “RADIOKLUBI”
Skupni rezultat je seštevek rezultatov vseh klubskih in osebnih postaj, ki so člani tega radiokluba. Tekmovalni dnevniki (klubskih ali osebnih postaj) brez navedenega istega znaka radiokluba, se ne upoštevajo za to kategorijo.

Ker gre v tem primeru za očitno neupoštevanje jasno napisanih in veljavnih pravil, je bila poslana pritožba na UO ZRS zoper delo tekmovalne komisije KVP (v neznani sestavi). UO ZRS je o tem odločal 14.11. in sprejel sklep številka 009 : Odločitev o pravilnosti razlage pravil KVP je v nadležnosti tekmovalne komisije KVP in jo UO ZRS sprejema kot dokončno.

S tem je po mojem mnenju UO ZRS z zadnjim sklepom komisiji dal vsa pooblastila, tudi prirejana pravil v škodo malim po članstvu klubom.

Da se razumemo, končni sklep UO ZRS in odločitev tekmovalne komisije v neznani zasedbi sprejemamo, četudi se ne moremo strinjati z odločitvijo.

Vse kar smo želeli je, da se upoštevajo napisana pravila.

73 in se slišimo v nedeljo! David S51MM

p.s.
Za tiste ki niste seznanjeni, lani je prehodni pokal KVP ZRS začasno menjal lastnika.*

Novice

Pritožba UO ZRS zop

Tale zaplet smo sicer hoteli rešiti interno, po zadnjem sklepu ...

CQ World Wide DX Con

The English translation of the original article is below the ...

S50CLX DX Cluster sp

V primeru, da želimo na spletnem vmesniku S50CLX DX Clustra ...

IOTA tekmovanje VIS

Med 25.7.2023 in 31.7.2023 je ekipa v sestavi 9A/S50O ( ...

Radioamaterska olimp

Pred nekaj dnevi sem se vrnil iz Italije, kjer je ...

Translate »