Radio klub Cerkno S50E

Radio klub Cerkno

Kako sodelujete med seboj, tako po Sloveniji kot po svetu?

Navdušenost, požrtvovalnost, strast po eksperimentiranju, raziskovanje  in konstruktorstvo so še naprej pomembna karakteristika radioamaterstva, ki se nenehno obnavlja in dokazuje v različnih radioamaterskih aktivnostih, ki seveda niso samo tehnične narave, temveč so pravo ambasadarstvo dobre volje, prijateljstva in razumevanja med ljudmi vsega sveta, tako smo zapisali tudi v Priročniku za radioamaterje katerega je izdala Zveza Radioamaterjev Slovenije.

Kje imate v naših krajih točke, kjer so postavljene antene?

Vzporedno z  klubsko tekmovalno postojanko katera se nahaja na smučarskem centru Cerkno, je nekaj članov zgradilo svoje lastne postojanke. Marko Munih, S50K na Kalu v Idrijskih Krnicah, Darko Laharnar, S54DL in Janez Majdič, S51J na Bukovskem vrhu, Miran, S50O in Dani Vončina, S58D na Jelenku na Vojskem ter naša, ki se nahaja na Gorskem Vrhu katero smo skupaj gradili Tone Črv, S54E in Aleksander Močnik, S57NMQ. Vse lokacije omogočajo dobre pogoje za kratkovalovno delo, postojanka Gorski Vrh pa se je večkrat izkazala kot izredno dobra v regiji na nižjih kratkovalovnih frekvencah od 1,8 MHz do 7 MHz. Na lokaciji je v času največje tekmovalne sezone porabljeno čez 5 km žice za antene, kar predstavlja velik tehnični in časovni izziv, ki se ga ne loti prav vsak. Tone Črv, S54E je iz naše lokacije Gorski Vrh dosegel že lepo število svetovnih rekordov na 3,5 MHz področju v digimode RTTY načinu dela, kar samo potrjuje odličnost postojanke zahvala gre tudi našemu članu radiokluba, svetovalcu za elektrotehnične rešitve Bogomirju Rejc, S59X ter našemu sponzorju postojanke Sensorik, Avtomatizacija strojev in naprav Andrej Tušar s.p. Ne morem si, da na tem mestu ne izrečem posebno zahvalo Andreju in Milki na kmetiji Pri Štrinu kjer nam vsakoletno dovolijo postaviti naš zapleteni antenski sistem, brez njihovega razumevanja naše dejavnosti zagotovo ne bi dosegali takšnih rezultatov kateri odmevajo širše.

Kakšna tekmovanja poznamo?

Tekmovanja so ena izmed pomembnejših in meni zanimivejših radioamaterskih dejavnosti. Za vsako radioamatersko tekmovanje – Contest veljajo določena pravila osnovno merilo pa je v predpisanem časovnem obdobju vzpostaviti čim večje število zvez. Tekmovanja so predpisana v točno določenih frekvenčnih območjih v več načinih dela (telegrafija, fonija, digimode …) tekmovanja pa se največkrat odvijajo ob vikendih in trajajo do 48 ur. V tekmovanjih poteka vzpostavljanje zveze izredno hitro, kjer je potrebno pravilno sprejeti pozivni znak korespondenta ter odvisno od tekmovanja tudi posebne oznake, recimo zaporedno številko v WW WPX tekmovanjih. S pomočjo računalnika se takšne zveze beleži v dnevnik le tega po končanem tekmovanju pošljemo komisiji organizatorja, katera navzkrižno pregleda in izloči napake ter objavi uradne rezultate v večjih radioamaterskih publikacijah. Sprejetih dnevnikov v največjih tekmovanjih je do 5000, udeležba pa lahko presega število 10.000. Tekmovanj je ogromno in možnosti za dokazovanje na tem področju radioamaterstva je precej. Naštel bi samo večja tekmovanja, svetovnega formata CQ WW DX, CQ WW WPX, ARRL DX, IARU HF in drugi. CQ World Wide DX se odvija na polni tretji vikend v septembru (digimode), v oktobru je rezerviran za fonijo in vsak tretji polni vikend v novembru se pomerimo v telegrafiji. Radioamaterska tekmovanja so po svoje unikatna tekmovanja ki se organizirajo na svetu v katerih vsi udeleženci istočasno tekmujejo vsak z vsakim, za razliko od drugih tekmovanj.

Kako se točkuje?

Za lažje razumevanje pravil bi predstavil le največje kratkovalovno svetovno tekmovanje CQ WW DX , pravila so si podobna v vseh treh načinih dela. Tekmovanje v telegrafiji poteka zadnji polni vikend novembra med 00 v soboto do nedelje 24 GMT (nulta časovna cona – Greenwich Mean Time). Namen je vzpostaviti čimveč zvez z radioamaterji iz čimveč držav in CQ zon (razdelitev sveta na 40 radioamaterskih zon) po svetu. Kategorij v tekmovanju je več tekmovalci pa lahko izberejo samo eno t.j. en operator na enem obsegu, en operator »assisted« (s pomočjo), več operatorjev in tekmovanje ekip. Frekvenčnih obsegov kateri so dovoljeni za tekmovanje je šest med 1,8 do 28 Mhz za izmenjavo pa je potrebno oddati/sprejeti RST (ocena kakovosti sprejemanja signala) ter številko CQ zone, kjer se postaja nahaja (Slovenija je v zoni 15). Obstaja dve vrsti množiteljev v tem tekmovanju, en množitelj za vsako delano različno CQ zone ter množitelj za vsako delano državo. Zveze med postajami na različnih kontinentih štejejo tri točke, na istem kontinentu eno, v isti državi pa nič točk vendar zveze veljajo za množitelj. Za vse postaje velja, da je končni rezultat seštevek vseh zvez pomnožen s seštevkom vseh delanih množiteljev. Tako bi za 1000 zvez in 100 množiteljev (delanih 20 različnih CQ zon in 80 različnih držav) dobili 100.000 točk. Sicer na prvi pogled komplicirana pravila, vendar kot sem omenil se dnevnik vodi s pomočjo računalnika in je tako operator lahko zares skoncentriran izključno na delo za radijsko postajo, statistiko, ki je sicer zelo pomemben element tekmovanja, pa za nas opravlja računalnik.

Kakšni so tvoji uspehi?

Uspehov se je v letih mojega radioamaterskega udejstvovanja v tekmovanjih nabralo kar veliko. Precej je uvrstitev v listo najboljših šest tako v svetovni kot posebni evropski razvrstitvi v različnih, večjih in manjših tekmovanjih. Dve plaketi za osvojeno prvo mesto na svetu imam v ARRL International DX (dela se samo postaje iz Združenih Držav Amerike) na 1,8 MHz področju, v največjem CQ WW DX v telegrafiji osvojeno prvo mesto v Evropi in tretje na svetu na 1,8 MHz, plaketo za prvo mesto in svetovni rekord v načinu radijskega teleprinterja (RTTY) na 14 MHz področju, plaketa za zmago v kategoriji mešano (telegrafija, fonija) v European HF Championship tekmovanju mala moč vsi frekvenčni obsegi, prvo mesto v WW WPX telegrafija na 28 Mhz področju ..itd. Leta 2000 sem bil nosilec Slovenske ekipe na WRTC – World Radio Team Championship – Svetovno prvenstvo radioamaterjev  na Bledu kjer sva z kolegom Tadejem, S51TA dosegla 44 mesto. Zveza Radioamaterjev Slovenije me je nagradila s srebrno in zlato značko za tekmovalne dosežke in prispevku k izgradnji kluba.

Strani: 1 2 3

Novice

CQ WW DX SSB kontest

Ker so imeli nekateri mladinci druge obveznosti, sta se tekmovanja ...

S50CLX Live DX Clust

Dobro jutro v novo leto 2021. Izpod Triglava iz Kekčeve dežele ...

24 ur v CQ WW RTTY 2

Rezultati dogajanja mladim HAM-om v CQ WW RTTY 24 urnem ...

Postavitev antene za

V idealnem vremenu smo na klubski lokaciji Črni vrh nad ...

Radioamaterski HAM C

V tednu od 27. julija do 2. avgusta smo izvedli ...

Translate »