Radio klub Cerkno S50E

Radio klub Cerkno

Radio klub Cerkno je po uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije upravičenec kateremu je mogoče nameniti del dohodnine. Če nam želite podariti del dohodnine vas prosimo, da izpolnite obrazec, natisnite zahtevek ga podpišite in pošljete na vaš davčni urad. Za vašo pomoč se vam člani Radio kluba Cerkno iskreno zahvaljujemo! Povezava do OBRAZCA.

NAJPOGOSTEJŠE ZMOTE!

MIT: Vsako leto moram oddati novo vlogo.
Ne drži. Kdor je v preteklosti že oddal vlogo, mu ni treba oddajati nove, razen, če želi spremeniti prejemnika. To pomeni: če ste se v preteklosti že odločili za donacijo, ta še vedno velja. Lahko pa jo prekličete ali spremenite.

MIT: Že tako ali tako dobim malo vračila … Z donacijo bom pri dohodnini še ‘na slabšem’.
Ne drži. Denarja ne ‘vzamejo’ ljudem, ampak državi. »99,5-odstotni del dohodnine dobi država in ta denar se prerazporedi v proračun. Za 0,5 odstotka pa vi odločate kam ali h komu gre denar«, zagotavljajo na finančni upravi.

MIT: Teh 0,5% lahko podarim komurkoli.
Ne drži. Če želite določiti prejemnike, jih morate izbrati s seznama upravičencev. Kdor ni na seznamu, do te donacije ni upravičen!

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/ .
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem organu. Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerim razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Novice

S50CLX Live DX Clust

Dobro jutro v novo leto 2021. Izpod Triglava iz Kekčeve dežele ...

24 ur v CQ WW RTTY 2

Rezultati dogajanja mladim HAM-om v CQ WW RTTY 24 urnem ...

Postavitev antene za

V idealnem vremenu smo na klubski lokaciji Črni vrh nad ...

Radioamaterski HAM C

V tednu od 27. julija do 2. avgusta smo izvedli ...

Skimmer spoti na S50

SPREJEMANJE SKIMMER SPOTOV IZ RBN OMREŽJA NA S50CLX DXSPIDER CLUSTRU ...

Translate »